BuildingCoach.hu

Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Borza Tímea egyéni vállalkozó, a továbbiakban: „Szolgáltató” által a www.buildingcoach.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételének feltételeit szabályozza. 

 

A Szolgáltató adatai:

Név: Borza Tímea egyéni vállalkozó

Székhely: 1112 Budapest, Medvetalp utca 3. B.2.5. 

Adószám: 69296554-1-43

Email cím: borza.timea@buildingcoach.hu

Bankszámlaszám: 11773456-06036245 OTP Bank

Bank neve: OTP Bank

 

Szolgáltatások

 

Mérnöki tanácsadás: Megrendelő építési céljainak megvalósításában Szolgáltató személyes konzultáció keretében szakmai támogatást nyújt. 

 

Előzetes költségbecslés: Személyes konzultáció során meghatározott műszaki tartalmú és méretű épület várható bekerülési költségét Szolgáltató kiszámítja, majd annak tartalmát Megrendelővel ismerteti

 

Költségkontroll: A tervezési folyamat során Megrendelői adatszolgáltatás alapján Szolgáltató ellenőrzi a vázlatterveket, összehasonlítja az előzetes költségbecslésben foglaltakkal, majd írásban jelzi az eltéréseket és azok várható következményeit

 

Befektetési tanácsadás: Az ingatlanpiaci befektetési lehetőségekről Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt

 

Műszaki ellenőrzés: Szolgáltató a Megrendelő által harmadik féltől megrendelt építési tevékenységet ellenőrzi, az észrevételeit írásban jelzi Megrendelőnek

 

Kommunikáció

 

A Felek egymással hivatalosan csak írásban (e-mail üzenetben vagy postai küldeményben) kommunikálnak. A Felek megállapodnak, hogy a szóban tett kijelentéseket szigorúan tájékoztató jellegűnek veszik. Különös tekintettel igaz ez utasításokra, megrendelésekre, valamint lényegi kérdéseket érintő tájékoztatásra. 

 

Együttműködési kötelezettség

 

A felek kötelesek az együttműködés alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről. Bármely fél köteles azonnal értesíteni a másik felet, amint tudomására jut olyan körülmény, amely késleltetheti, megakadályozhatja vagy megszakíthatja a szerződéssel összefüggésben felmerült kötelezettségének teljesítését. A Feleknek meg kell tennie minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az ilyen esetek hatását minimalizálja.

 

Díjazás

 

Szolgáltató a tevékenységét az alábbi díjazás ellenében végzi, amelyet Felek elfogadnak:

Mérnöki tanácsadás: 50 000 Ft/óra

Előzetes költségbecslés: 250 000 Ft (2 óra mérnöki tanácsadást tartalmaz)

Költségkontroll: egyedi ajánlat alapján

Befektetési tanácsadás: 50 000 Ft/óra

Műszaki ellenőrzés: egyedi ajánlat alapján

 

Fizetés módja

 

Weboldalunkon a szolgáltatás díját online bankkártyás fizetéssel van mód kiegyenlíteni. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

Szerződés időtartama

 

Jelen szerződés határozatlan időtartamra jön létre

 

Változtatáshoz való jog

 

Megrendelőnek jogában áll változtatást kérni, amelynek kapcsán Szolgáltató 50 000 Ft/óra díjat számít fel.

 

Elállási jog, meghiúsulás

 

Megrendelő jogosult a személyes konzultáció előtt jelen szerződéstől elállni. Amennyiben a lemondás találkozó időpontjához képest 24 órán belül történik, Megrendelő a személyes konzultáció díjának megfizetésére köteles. 

Vállalkozó kizárólag olyan esetben jogosult jelen szerződéstől elállni, amennyiben rajta kívül álló okból adódóan kötelezettségének teljesítése lehetetlenné válik, amely esetben a teljes vállalkozási díj haladéktalan visszafizetésére köteles. 

 

A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:

 

Név: nGroup Kft.

Székhely: 1146 Budapest, Thököly út 162. fszt. 4.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a https://www.buildingcoach.hu weboldalon